Gelskov 6.jpg

Husregler Gelskov Gods

- bedes læst inden booking af opholdet

Tillid

At den tillid vi udviser gengældes med at alt benyttes med respekt og omtanke.

Kontaktperson

Vi ønsker at én i gruppen, (typisk den som har stået for bookingen eller den som ankommer først), optræder som kontakt person og garant for formidling af  husreglerne til den øvrige del af gruppen.

Det er ligeledes denne persons forsikring, som kommer i anvendelse i tilfælde af erstatningsbehov. Se venligst punkt vedrørende forsikring.

Fodtøj

Vi henstiller til at der bruges indesko, både for at skåne trægulvene, og for hyggens skyld, (især om vinteren og på dage med vådt vejr).

Hvis man har glemt sine egne, har vi ved indgangen en samling i mange forskellige størrelser, man frit kan benytte.

Selvfølgelig kan man også benytte andre rene sko indendørs.

Oprydning og opvask

Det forventes at man rydder af og vasker op efter sig selv, (med mindre andet er aftalt på forhånd), og i det hele efterlader alt som ved ankomsten.

Slutrengøring

Linned, håndklæder, efterrengøring i form af støvsugning og gulvvask samt bortkørsel af affald sørger vi for.

Vi har et enkelt  system til affaldssortering, som vi glæder os over, når det bliver brugt.

Åben ild

Stor opmærksomhed ved anvendelse af åben ild - ( brug af stearinlys, pejs og bål i parken). Vi opfordrer til at der altid udvælges en i gruppen, som er ansvarlig herfor, når festen er i gang, og særligt når alle er gået til ro.

Der forefindes pulverslukkere flere steder i bygningerne.

 

Bordpynt mm

Der vil ikke sjældent forefindes buketter med friske blomster rundt omkring - især i sommerhalvåret.

Men det er en god idé selv at medbringe ting som stearinlys, servietter, duge og blomster til bordene samt grillkul til eget forbrug, hvis man vil være sikker på at det er der.

Brænde til pejs og bål forefindes til fri afbenyttelse.

Hunde

Velopdragne og renlige hunde i begrænset antal (max 1) er velkomne - efter forudgående aftale. Vi har et særligt velegnet værelse til hundeejere, tæt ved en udgang til parken. Dette værelse er ikke en del af hovedhuset.

Hunde må ikke komme i køkken og andre fælles lokaler, og der henstilles til at man medbringer egen kurv.

Det koster 100 kr/hund - uanset antal af nætter.

Udendørs musik / soundbokse i parken

er ikke velkomment!

Indendørs kan man til gengæld spille så højt det skal være, under forudsætning af at der ikke er andre gæster tilstede.

I tilfælde af at flere grupper benytter godset samtidig, skal der udvises almindeligt hensyn om ro efter kl 23.

Forsikring

Uheld sker -  gør venligst opmærksom på, hvis noget er gået i stykker under jeres ophold

I er som gæster dækket af vores indbo forsikring, hvis der skulle opstå materiel skade, som skyldes vores fejl.

Hvis der opstår materiel skade som følge af et uforsætteligt uheld, er det den gæst som har forestået bookingen,  hvis indbo forsikring der skal tages i brug.