Gelskov de to hovedbygninger Retreat B&B

Gelskov Gods - De to hovedbygninger

Bebyggelsen består af hele to hovedbygninger

Den oprindelige hovedbygning er fra 1700 og fungerer nu som sidefløj. Den nyere hovedbygning er opført  1917.

Hovedbygningerne kan lejes hver for sig eller samlet

  • Den ældste  hovedbygning 1700 - 5 dobbelt værelser.

  • Den nyere  hovedbygning 1917 - 9 dobbelt værelser.

Der forefindes ialt 6 badeværelser - 3 i hver bygning - til fælles brug.

Kun Suiten har eget bad inde på selve værelset.

Desuden findes en længe af herskabsstalde, i dag indrettet dels som forretning med salg af antik

og kuriositeter dels med tiden som mulighed for leje til større begivenheder.