Lidt af historien om Gelskov Gods

 

I tidernes morgen har området omkring Gelskov Gods og Sallinge Å været beboet afvikinger.

 

Siden 1440érne har en lang række af forskellige historisk set kendte personligheder og adelsslægter ejet, beboet eller blot besøgt Gelskov - herunder Rantzau-slægten, Ellen Marsvin, Kristen Munk og Kaj Lykke.

I 1848 skriver Peter Faber på Gelskov to kendte danske sange: "Højt fra træets grønne top" og "Dengang jeg drog afsted".

Fynbomalerne Johannes Larsen, Fritz Syberg og Peter Hansen er ligeledes  ofte kommet på Gelskov og i 1885 maler Fritz Syberg sit gennembrudsbillede:  "Interiør fra en svinegård" her på Godset.

Fra 1773 og frem til nu har godset hørt under de nuværende ejere - Schaffalitzky De Muckadell, tilsammen med Arreskov Slot og nabo Herregården Brobygård.

 

Her på billederne ses bl.a. "Det moderne køkken", med det meget store brændekomfur, som blev taget i brug omkring 1917 ved opførelsen af den nye hovedbygning. Ved dette komfur blev der tilberedt mad til godsets beboere og daglejere.

Det er i dette originale og meget stemningsfulde herregårdskøkken, der med det velbevarede interiør, i dag fungerer som stort spisekøkken for alle godsets gæster. 

GELSKOV GODS 

Gelskovvej 10, 5750 Ringe Danmark 

Telefon +45 22 88 66 24

gelskovgods8@gmail.com

  • Facebook
  • Instagram