GELSKOV GODS 

Gelskovvej 10, 5750 Ringe Danmark 

Telefon +45 22 88 66 24 / +45 20 46 88 43

gelskovgods8@gmail.com

  • Facebook
  • Instagram

Events

Gelskov gods B&B og Retreats er en ramme man kan bruge til utallige formål.

Huskoncerter, foredrag, filmklub, markeder, forskellige former for retreats mmm

Derfor vil vi under events skrive - også når nogen andre end vi selv afholder arrangementer man kan deltage i efter tilmelding.

Enhver er velkommen til at kontakter os mhp afholdelse af kulturelle arrangementer.